Hopp til innhold

Eai dorjon boazodoallošiehtadusa

Nordkalottfolket vuostaldii buot cealkámuševttohusaid boazodoallošiehtadussii sámedikki dievasčoahkkimis otne. Nordkalottfolket bijai baicce ovdan mearkkašumi áššái gos dadjet ea.ea: "Nordkalottfolket oaivvilda ahte boazodoalus galgá leat guođohanriekti, muhto dalle seamma dásis eará ealáhusaid geavahusrivttiin guovlluin. Meahccegeavaheaddjit nugo meahcceealáhusat, meahcásteapmi bivdu ja guolástus, muorje- ja urttasčoaggin, šibihiid guohtun, galget buohkat meannuduvvot ovttaárvosaččat meahcis."

Reindrift Saltfjellet
Foto: Elena Junie Paulsen / NRK