Hopp til innhold

1300 oahpaheaddji mannet bargoheaitagii

Vuossárgga lassána oahpaheddjiid bargoheaitta sakka. Dalle mannet 1324 oahpaheaddji bargoheaitagii 14 gielddas. Oahppolihttu ráhkkana gičču bistit guhká, muhto lohket áigut nuoramus oahppiid suddjet bargoheaitagis.

Oahppolihttu, Norgga lektoriid searvi ja Skuvllaid riikasearvi álggahedje bargoheaitaga geassemánus.

Oassebealit eai leat ovtta oaivilis bálkká dáfus ja das mo bálkáovdáneapmi váikkuha rekruteremii ja gelbbolaš oahpaheaddjiid fidnemii.

– Min doaivva lea bágget KS šiehtadallamiidda vai ášši čoavddašuvvo jođánit ja bargoheaitta nogašii, lohká Oahppolihttu jođiheaddji Steffen Handal NRK:i.