Hopp til innhold

Ville laga privat veg rundt bomstasjonen

Då Jan Inge Iversen frå Sola var lei av å betala bompengar på veg til jobb tok han saka i eigne hender. Sjå dette og fleire andre bompenge innslag frå NRK Rogaland.

Bomprotest i 2001.

Innslaget blei sendt i Rogalandsnytt 5.10.2001.

Berre ein månad etter dei nye bomstasjonane hadde opna på Nord-Jæren i april 2001 stod Jan Inge Iversen på Rege og forklarar korleis han skal unngå det nye problemet.

– Her skal innkøyrsla vera, og der borte skal utkøyrsla vera.

Han hadde fått ein entreprenør til å levera masse, og grunnarbeidet for ein ny privat veg rundt bomstasjonen var allereie som smått i gang. Bomstasjonen låg på Iversen sin veg til jobb, og i tillegg var han grunnleggjande usamd i bomstasjonane.

Blei ingen veg

I fjernsynssaka som blei laga i 2001 fortel han om planane sine, og bilistane som blei intervjua var positive til initiativet. Men planane blei aldri noko av.

– Eg hugsar at dei truga med å setja opp pålar på tomta mi for å stoppa meg, men då sa eg at dei ville bli fjerna og plasserte på bomstasjonen, fortel Iversen i dag.

– Men kvifor blei det ikkje noko av planane?

– Eg innsåg at det ikkje var håp då entreprenøren ringde meg og sa at dei ikkje torde levera masse til meg, fortel han.

Han er medlem av protestgruppa som i 2018 har gjennomført fleire nye bomprotestar, men er uviss på om dei klarer å få gjennomslag for ønska sine.

Fleire TV-saker om bomstasjonar i Rogaland

Så lenge det har vore bommar, har det truleg også vore folk som er irriterte på dei. Her er eit par andre bompengeinnslag som har vore i NRK Rogaland dei siste åra.

Då bomstasjonane på Nord-Jæren kom i 2001 førte det til farlege situasjonar i trafikken ved Bråstein.

Innslaget blei sendt i Rogalandsnytt 7.17.2001.

Mange var glade då Rennfast var nedbetalt, og bomstasjonen blei stengt.

Innslaget blei sendt i Rogalandsnytt 28.7.2006.

Rogaland retro
Foto: Mathias Oppedal / NRK