Vil hindre de største minkfarmene

Sandnes kommune vil gjøre det vanskeligere å drive store pelsdyrfarmer ved å definere flere store gårder som industribedrifter og ikke som landbruk.

Store pelsdyrfarmar i Sandnes blir omgjort fra landbruk til industri. Dermed blir det vanskliger å få driva med pelsdyr med sju-åtte tusen dyr på ein gard. Det er kommunalstyret for kultur- og byutvikling som har bestemt dette i dag.

VIDEO: Politikerne i Sandnes vil gjøre det vanskelige å etablere nye store minkfarmer i kommunen.

– Jeg er ikke enig i at dette er industri. Vi er en del av matproduksjonen, tar hånd om avfall og er en viktig del av næringskjeden, sier pelsdyrbonde Lodve Haaland.

Kommunalstyret for kultur og- byutvikling i Sandnes kommune vil senke grensen for hvor store minkfarmer kan være før de blir definert som industri og ikke landbruk. Flere pelsdyroppdrett må da gjennom en omreguleringsprosess, og det blir vanskeligere å få drive med pelsdyr med sju-åtte tusen dyr på en gård.

Norges største pelsdyrbonde holder til i Sandnes. Jan Gjesdal har over 40.000 dyr på gården sin i kommunen. Han har tidligere fått kritikk fra mattilsynet.

Lodve Haaland

Pelsoppdretter Lodve Haaland.

Foto: Martin Habbestad / NRK

– Stolt bonde

– Forslaget er greit nok i seg selv, men det som kan være spennende er om mink skal defineres ut av kategorien husdyr, sier Haaland.

Han driver pelsdyroppdrett på Figgjo og frykter ikke for vedtaket som skal hindre store, industrielle minkfarmer. Selv har han 6000 dyr og er ikke blant de største. Han kaller seg bonde, og ikke noe annet.

– Selvsagt er jeg bonde, og stolt av det. Vi går inn under de samme ordningene som resten av landbruket og med på å forbedre husdyrmiljøet på Jæren og i resten av landet, sier han.

– Ingen eksakt grense

Martin Håland

Martin Håland, leder for kommunalstyret for kultur og- byutvikling i Sandnes kommune.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Forslaget er ikke bare et spørsmål for eller imot mink, sier Martin Håland, leder for kommunalstyret for kultur og- byutvikling i Sandnes kommune.

Han vil gjøre det vanskelig å etablere og drive store minkfarmer, men har ikke sagt hvor mange dyr det skal være i en industrielle minkfarm.

– Det er ingen eksakt grense, men fra departementet sin side har de lagt vekt på at det skal være tilpasset gårdens ressursgrunnlag, arbeidsomfang og beliggenhet, sier han.

Det betyr at gården må ha en viss mengde annen gårdsdrift, og at minkvirksomheten kun er en måte å finansiere resten av driften på.

Sammenligner med andre næringer

Det finnes minkfarmer på både ti, femte og tjue tusen dyr i dag. De vil få det vanskelig. Lodve Haaland har hovedinntekten fra minkoppdrett, men har både melkeproduksjon og sau.

– Hvis det blir bare i Sandnes finnes det alltid grep å gjøre, og hvis de vil eksportere næringen ut av landet så er det en del av det, men jeg tror mer det går på kunnskap. Vi produserer svært lite i forhold til en kyllingprodusent med full konsesjon, så jeg tror de også har lyst til å være med på denne debatten, sier han.

For at kyllingproduksjon skal defineres som industri må bonden ha over 140.000 kyllinger.

Mink hos Lodve Haaland

Lodve Haaland har nær 6000 mink. Her er to av dem.

Foto: Anders Fehn / NRK