Hopp til innhold

Vil ha mer vatn i elver

Statkraft må pålegges å slippe mer vatn i flere av vassdragene som er regulert av Ulla-Førre kraftverkene.

Det mener Statsforvalteren i Rogaland er nødvendig for å bedre forholdene for fisk og annet liv i vassdragene.

Statsforvalteren mener Ulla-elva må prioriteres høyest.

Statsforvalteren støtter også forslaget om et villreinfond som skal finansiere tiltak i hele villreinområdet.

Det store Blåsjø-magasinet i Ulla-Førre-anlegget til Statkraft i Suldal-Setesdalsfjellene
Foto: Åse Karin Hansen / NRK