Normal

Vil endre juryordningen

Nokas-forsvarerne er helt enige om rettsdramatikken rundt Thomas Thendrup er et sterkt argument for å endre dagens juryordning.

Bakgrunnen er at juryen først frikjente Thomas Thendrup for Nokas-ranet.

Så benyttet fagdommerne sin rett til å se bort fra juryens kjennelse.

Fagdommerne mener altså - i motsetning til de ti medlemmene av juryen - at også Thomas Thendrup må kjennes skyldig.

 

- Dødsstøtet

Det fikk den ene forsvareren etter den andre til å angripe dagens system.

 

- Dette er dødsstøtet for dagens juryordning, sier Lars-Erik Andersens forsvarer, Harald Stabell.

Thomas Thendrups forsvarer, Ellen Holager Andenæs, er helt enig:

- Dette er et solid angrep på juryordningen, sier Holager Andenæs.

Advokat John Christian Elden, som forsvarer Erling Havnå, mener dramatikken rundt Thomas Thendrups frikjennelse styrker juryens posisjon i norske rettssaler.

- Dette viser at det er behov for en jury som på vegne av "folket" skal vurdere en sak. Det man bør fjerne, er fagdommernes mulighet til å sette til side juryens kjennesle, slik vi opplevde i dag, sier Elden, som mener det er underlig at fagdommerne valgte å gjøre dette.

Ridvan Halimis forsvarer, Trygve Staff, er helt enig med kollega Elden:

- Trenger lovendring

- Det bør komme en lovendring som fratar fagdommerne muligheten til å omgjøre frifinnende kjennelser. Det gjelder ikke minst i en sak som dette, der alt handler om vurdering av bevis, sier Staff, som er "mektig lei" fagdommere som setter til side det juryen har kommet fram til.

- Juryen skal virke som en rettssikkerhetsgaranti. Det er den ikke når fagdommerne opptrer som i dag.

Nå må Thomas Thendrups ankesak opp til helt ny behandling. Da er det en ny type jury som skal avgjøre om han ser skyldig eller ikke. Denne juryen skal bestå av fire "vanlige" mennesker og tre fagdommere.

- Dårlige odds

Ut fra erfaring og statistikk er det svært sjelden slike omkamper ender i favør av en som først er blitt frifunnet av folkejuryen, slik Thomas Thendrup ble.

- Statistisk sett har han dessverre veldig dårlige odds, sier Trygve Staff.