Helt nye arbeidstider for lærerne dersom skoledagen utvides

Politikerne vil utvide skoledagen for å gi flere elever plass på populære fag. Utdanningsforbundet i Rogaland er skeptiske til turnusarbeid for lærerne.

Verksted på Gand videregående skole i Sandnes

Fylkespolitikerne i Rogaland vil teste ut utvida åpningstid på videregående skoler i fylket. Her ved Gand videregående skole i Sandnes.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Jeg tror ikke lærerne ønsker å endre arbeidstiden sin. For at politikerne skal få gjennom utvida åpningstider i skolene, må det mange gulrøtter til for å få lærerne med, sier leder for Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Nylig vedtok fylkespolitikerne i Rogaland å starte forsøk med utvida åpningstid ved de videregående skolene.

– Det er et forsøk på å tenke nye tanker og organisere skoledagen på en annen måte enn i dag. Og kanskje oppfylle flere elevers ønsker om skoleplass, sier Erlend Jordal fra Høyre, som trekker fram de mekaniske faga som spesielt egna.

Mange velger vekk turnusliv

Fylkesleder Utdanningsforbundet i Rogaland

Leder i Utdanningdsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Foto: Øystein Ellingsen

Utdanningsforbundet frykter at dersom det åpnes for at noen lærere skal undervise om kvelden, blir det forventningen til flere typer lærere.

– Jeg tror mange lærere velger yrket blant annet på grunn av gode arbeidstider, sier Tednes-Aaserød.

– Vi registrerer at mange i omsorgsyrker velger å studere pedagogikk, for så å undervise i skolen. Turnusarbeid er ikke attraktivt, legger hun til.

– Tanken er god

Mange videregående skoler i landet har i dag mye dyrt utstyr i verkstedene sine. Store deler av døgnet er spesialrommene uten elever. Politikerne ønsker å utnytte utstyret bedre, og skape plass til elever som ønsker særskilt utdanninger.

– Det er fint at politikerne tenker kreativt, men dette er en alt for omfattende prosess. Vi må ikke glemme at lærerne har en helt egen arbeidstidsavtale. Dersom den skal endres vil det ta lang tid, sier fylkeslederen.

Elevene vil ha vanlig skoletid

Elever ved Gand videregående skole er også skeptiske til kveldsskole.

– Jeg har heller ikke lyst til å gå utover ettermiddagen. Jeg har mer lyst til å begynne tidlig og slutte tidlig, slik at jeg kan gjøre det jeg vil om kvelden, sier Ane Grødeland, som er elev ved teknikk og industriell produksjon.

Adrian Wilhelmsen og Ane Grødeland

Adrian Wilhelmsen og Ane Grødeland.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Rektor ved skolen, Jan Ole Rød, har et stort ønske om å ta inn flere elever. Han er ikke avskremt av tanken om å utvide skoledagen.

– Hvis vi kan utvide skoledagen fra sju-åtte timer som i dag, til 12-14, er det store penger spart. Det ligger godt til rette her hos oss, som er en stor yrkesfaglig skole, sier Rød.

Savner praksisplasser

Utdanningsforbundet mener politikerne heller bør bruke kreftene på å skaffe flere praksisplasser til yrkesfaglige elever.

– Det er jo ikke et poeng å skaffe flere elevplasser, så lenge det ikke er plass til elevene som lærlinger i yrkeslivet. Det er store utfordringer med å skaffe nok praksisplasser. Dette må på plass før vi kan diskutere kveldsskole, sier Tednes-Aaserød.

Hun mener det er svært viktig at lærerne blir hørt i denne debatten.

– En bred høring blant lærerne må til i denne debatten. For meg er problemstillingen helt ny. Det er farlig å snakke på vegne av alle lærerne, men jeg tror ikke turnusarbeid er noe yrkesgruppen ønsker seg, sier hun.