Vekas Solgt! er frå Sandnes

Fallet i oljeprisane førte til at mange i Rogaland mista jobbane sine, og måtte flytte og selje husa sine. Solgt! har tatt turen til Sandnes for å ta temperaturen på bustadmarknaden.

To lag med eigedomsmeklarar blir ruska opp frå sitt vanlege territorium og tatt med til ein ukjent bustadmarknad. Her skal dei tippe prisen på tre ulike eigendommar. Fallet i oljeprisane førte til at mange i Rogaland mista jobbane sine, og måtte flytte og selje husa sine. Solgt tar turen til Sandnes for å ta temperaturen på bustadmarknaden. Her blir det mellom annan visning i det som er omtalt som eit av Sandnes sitt finaste bustadhus. Programleiar Frode Søreide har tatt med seg meklarar frå Sandefjord og Oslo. Kven klarar å tippe rett pris? Programleiar: Frode Søreide. (Solgt!) Sesong 8 (2:6)