Hopp til innhold

Tre sextrakasserings-saker på under ett år ved Universitetet i Stavanger

En ansatt ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble nylig suspendert, før han valgte å slutte. Det skjedde etter flere varsler fra studenter om uønsket seksuell adferd, mobbing og seksuell trakassering.

UiS Institutt for musikk og dans

NY UiS-SAK: Saken som nå kommer fram er den tredje varsler-saken der ansatte ved Universitetet i Stavanger er sluttet på grunn av seksuell trakassering.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Etter det NRK erfarer ble de første varslene sendt til UiS 7. mai.

– Vedkommende ble umiddelbart suspendert fra stillingen etter at varslene kom, sier rektor Marit Boyesen, om den siste saken.

Han har i etterkant valgt å si opp sitt engasjement ved universitetet.

– Vi ser veldig alvorlig på saken. Dette er en stor belastning for dem som blir utsatt for det, og UiS har nulltoleranse for denne typen adferd, sier Boyesen.

Boyesen vil ikke si hvor mange varsler det er snakk om, men bekrefter at det dreier seg om flere, både fra nåværende og tidligere studenter ved UiS.

En av varslerne som NRK har snakket med, sier at det er snakk om rapporter fra sju studenter ved UiS, i tillegg til anonyme rapporter fra to av hans tidligere studenter ved andre studiesteder.

NRK har kontaktet den ansatte, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Alkohol og seksuelle tilnærmelser

Varsleren sier at hun snakker på vegne av alle varslerne. Hun vil ikke fortelle hva hun selv har opplevd, av frykt for at hun skal bli identifisert av vedkommende.

Vedkommende skal ofte ha invitert kvinnelige studenter til barer og kafeer, men også til egen leilighet og hotellrom, for å se tv, spise og snakke fag. Han skal så skjenket dem store mengder alkohol, før han gjorde seksuelle tilnærmelser, ifølge varslerne.

– Hvorfor ble studentene med på dette?

– Han var pågående, og fikk han et nei, så prøvde han igjen. Samtidig var han en rollemodell som mange så opp til. Faget vårt er en livsstil, der det ikke er uvanlig med nær relasjon mellom student og lærer, sier varsleren.

Hun sier studenter som avviste ham, skal ha fått merke konsekvensene etterpå, med baksnakking, mangelfull oppfølging og informasjon. Dette bekreftes også av en annen varsler NRK har vært i kontakt med.

Han skal også ha latterliggjort metoo-kampanjen og drukket øl i klasserommet.

– Slik skal vi ikke ha det

Dette er den tredje saken ved UiS på under ett år, og den andre saken ved det samme fakultetet i 2018.

Marit Boyesen

ALVORLIG SAK: Rektor Marit Boyesen ser alvorlig på de tre metoo-sakene ved Universitetet i Stavanger, og håper klimaet for å varsle nå gjør at alle saker kommer på bordet.

Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

I mars ble det kjent at en musikkprofessor ved Universitetet i Stavanger sa opp etter at det kom 13 varsler fra tidligere studenter om upassende oppførsel. Tidligere UiS-professor Nils Rune Langeland fikk sparken i fjor høst, blant annet fordi han sendte grove seksuelle meldinger til studenter. Ingen av disse var Langelands studenter.

Rektor Boyesen tror at oppmerksomheten rundt disse sakene har fått flere til å melde fra, noe UiS også har oppfordret til.

Det siste året har universitetet gjennomgått det etiske regelverket og varslingsrutinene. Trakassering har også vært et tema i lederopplæring.

– Jeg håper vi får ryddet opp nå, for slik skal vi ikke ha det på UiS, sier rektoren.

Sårbare studenter i kunstfag

At to av sakene har skjedd på Fakultet for utøvende kunstfag, der det undervises i musikk og dans, betyr ikke at det er et mønster, mener Boyesen.

– Vi kan ikke generalisere ut ifra to personalsaker, men studentene der er ekstra sårbare i en-til en-undervisning. Ofte er det menn som underviser yngre kvinner. De må ikke utnytte makten de har i kraft av sin stilling. Derfor har vi egne etiske retningslinjer for dem som underviser i kunstfag.

– Vil dere sette i verk nye tiltak nå?

– Nei. Vi har allerede gjort noen små justeringer i retningslinjene, og forbedret varslingssystemet «Si ifra!».