Hopp til innhold

Treng plass til å spre møkk

Bøndene i Rogaland treng truleg meir plass til å spreia husdyrgjødselen på. Tre fagmiljø har gitt sine tilrådingar for å få ned forureininga frå landbruket. Det mest radikale forslaget betyr at bøndene treng 50 prosent mer spreieareal enn i dag.

Roy Erik Hetland
Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK