Hopp til innhold

Trappar opp streiken

Utdanningsforbundet varslar nå at dei vil ta ut 124 nye lærarar i streik frå neste måndag av, og 100 av disse er i Stavanger. Fire vidaregåande skular i Stavanger bli ramma. Det gjeld Hetland vgs., St. Svithun vgs., St. Olav vgs. og Stavanger katedralskole. Det vil vera snakk om eit tosifra tal lærarar på kvar skule.