Trafikken flyt fint

Det er rydda etter kollisjon på E39 ved Forus på grensa mellom Stavanger og Sandnes. Trafikken flyt fint.