Hopp til innhold

Tilbake til hverdagen ved In Amenas

Nesten halvannet år etter terrorangrepet der fem nordmenn mistet livet, gjenopptas den ordinære driften ved In Amenas-anlegget i Algerie. Statoil har skjerpet sikkerheten, og følger situasjonen i området tett.

Algeria Oily Corruption

Det algeriske militæret skjerpet sikkerheten ved In Aménas-anlegget rett etter terrorangrepet. Ifølge Statoil har de jobbet med sikkerheten siden det.

Foto: Uncredited / Ap

16. januar 2013 gikk en gruppe væpnede islamister til angrep på gassanlegget i In Amenas, sørøst i Algerie. De tok rundt 700 arbeidere som gisler, et hundretall av dem utlendinger. 40 ansatte ble drept, inkludert fem norske Statoil-ansatte som befant seg på anlegget.

I januar, et år etter angrepet mente Statoil fortsatt det var for farlig å returnere. I juli ble i underkant av ti ansatte, blant dem nordmenn, sendt tilbake til anlegget for å trygge sikkerheten ved anlegget, og forberede gjenoppstart ved anlegget.

Nå mener Statoil det er gjennomført tilstrekkelige sikkerhetstiltak og det er trygt å returnere til anlegget. Men de følger utviklingen i området med argusøyne.

– Samtidig er dette en urolig region, og vi følger situasjonen tett. Vi er forberedt på å iverksette strakstiltak dersom noe endrer seg, sier pressetalsmann Knut Rostad i Statoil til NRK.

Ikke i gang med full produksjon

– Beslutningen om å gjenoppta ordinære operasjoner også ved In Amenas er et resultat av en grundig og stegvis prosess for å identifisere nødvendige sikringstiltak, implementere disse og validere at de er på plass og fungerer, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

Men hverdagen er ikke helt som før. Anlegget er fortsatt skadet etter terrorangrepet i januar 2012.

– Det er færre ansatte knyttet til anlegget, enn før angrepet. Dette skyldes at produksjonen fortsatt er redusert grunnet skader på anlegget, som må repareres, sier Rostad.

– Arbeidet med å utbedre skadene startet kort tid etter terrorangrepet, men det vil fortsatt gå en stund før de er helt utbedret og vi er tilbake i normal produksjon, legger han til.

Helge Lund minnes de omkomne

ARKIVVIDEO (16.01.14): Helge Lund under minnemarkeringen ett år etter In Amenas.

Mer dialog med algeriske myndigheter

Etter aksjonen trakk Statoil ut alt personell fra driftsanleggene i Algerie, det gjaldt også anleggene i In Salah og Hassi Messaoud i tillegg til In Amenas. Gjenopptak av den ordinære virksomheten ved de to andre anleggene ble godkjent i løpet av høsten 2013 og tidlig i 2014. I november 2013 var 40 Statoil-ansatte tilbake på Hassi Messaoud-anlegget.

Nå er nye fysiske sikringstiltak på plass ved alle driftssteder. I tillegg har organiseringen av sikringsarbeidet både i Statoil og i hos de andre operatørene på anlegget blitt reorganisert, og det er etablert en bedre dialog med algeriske myndigheter knyttet til sikring av anleggene. Algeriske myndigheter har også tatt initiativ til og gjennomført egne sikringstiltak, ifølge Statoil.

– Vi vil nå, sammen med våre partnere, fortsette et systematisk arbeid med sikte på å holde sikringstiltakenes kvalitet på et høyt nivå, forsikre oss om at vi har en god forståelse av trusselbildet og justere sikringstiltakene hvis det er behov for det, sier Bacher.

In Amenas

I januar 2012 barrikaderte terrorister seg i gassanlegget. Fem nordmenn ble drept.

Foto: SCANPIX / Reuters