TAR TID:

Det vil ta tid å rette opp kabelfeilen ved Nærbø stasjon. Det er forsinkelser på alle lokaltogene.