NRK Meny
Normal

Svakere resultat for SR-bank

Konsernet hadde et resultat før skatt på 2,1 milliarder kroner i 2015. Dette er 17,5 prosent lavere enn i 2014.

SR-Bank Kristiansand

Ifølge SR-bank er fortsatt resultatet preget av stabile driftsinntekter og lavere inntekter fra finansielle investeringer.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Jeg er godt fornøyd med resultatet som blant annet skyldes at vi gjennom året har jobbet målbevisst med å få ned kostnadene, øke inntektene og sørge for å styrke kvaliteten i vår utlånsportefølje, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Resultatet preges av fortsatt god kostandskontroll, stabile driftsinntekter, lavere inntekter fra finansielle investeringer og moderate tap, ifølge banken.

Arne Austreid

Arne Austreid, administrerende direktør i SR-bank, er godt fornøyd, tross svakere resultat.

Foto: SR-bank

For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 477 millioner kroner (553 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 10,6 % (11,7 %).

– I 2015 styrket vi kapitaldekningen betydelig gjennom blant annet balansert vekst, samt avvikling av vår ytelsesbaserte pensjonsordning. Sistnevnte tiltak fikk også stor og positiv effekt på våre samlede kostnader, sier Austreid.

Nøkkeltall per 31. desember 2015;

 • Resultat før skatt: 2.146 mill kroner (2.601 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.746 mill kroner (2.095 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,8 % (14,2 %)
 • Resultat pr. aksje: 6,83 kroner (8,20 kroner)
 • Styret foreslår et utbytte pr. aksje på 1,50 kroner (2 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.593 mill kroner (2.404 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.532 mill kroner (1.732 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 304 mill kroner (778 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.863 mill kroner (2.056 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 420 mill kroner (257 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,4 % (4,7 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,8 % (13,7 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 13,3 % (11,5 %)