Streiken rammer utsatte barn

Barn med spesielle behov i Sandnes får ikke det tilbudet til skal ha så lenge streiken i kommunen varer.

 

Det sier leder for beredskapsgruppa i kommunen, Sigrun Holmeid. Hittil er ingen skoler eller barnehager i Sandnes stengt, men tilbudet er redusert.

Fra tirsdag morgen trapper Fagforbundet opp streiken, og da vil halvparten av alle renholderne i kommunen være i streik.

Kommunelegen vil fortløpende vurdere om det fører til at bygg må stenges.