Hopp til innhold

Størst bustadprisauke av storbyregionane

Bustadprisane i Stavangerregionen steig med 5.1 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjonar var auken på 2.8 prosent, noko som uansett er den høgaste prisveksten i alle storbyregionar i landet. Hittil i år har bustadprisane i Stavangerregionen auka med 11.9 prosent, også det er mest av storbyregionane.

Flere nyheter fra Rogaland