Hopp til innhold

Stor variasjon i inntekter

Det er stor variasjon i jordbruksinntektene i Agder og Rogaland viser tall fra Norsk Institutt for bioøkonomi. Jordbruksinntektene til jærbøndene gikk ned med 8 prosent fra 2016 til 2017. I resten av Rogaland og Agder gikk inntektene ned med 11 prosent.