Hopp til innhold

Sterk kritikk til Stavanger kommune i barnevernssak

Barnevernstjenesten i Stavanger kommune har brutt barnevernsloven på flere punkter, skriver kommunen selv i en pressemelding.

Det er konklusjonen i en rapport fra Statsforvalteren i Rogaland, etter at det ble åpnet en tilsynssak i en fosterhjemssak høsten 2023. Samme sak som førte til at barnevernssjef i Stavanger Jakob Bråtå måtte gå.

Det var i oktober i fjor at Statsforvalteren på eget initiativ åpnet tilsyn med barnevernstjenesten i kommunen.

Utgangspunktet var tjenestens oppfølging av et barn etter tilbakeføring til barnets biologiske far i fjor sommer.

Etter å ha vurdert saken opp mot lovbestemmelsene, konkluderer Statsforvalteren med at barnets beste og barnets rett til medvirkning ikke er tilstrekkelig vurdert og ivaretatt. Statsforvalteren viser også til at barnevernstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert barnevernfaglige vurderinger.

I desember 2023 ba Stavanger bystyre kontrollutvalget om å undersøke saken. Kontrollutvalget vedtok 15. januar 2024 mandatet for den eksterne undersøkelsen, som gjennomføres av Rogaland Revisjon.

Kommunalsjef for barn, unge og familie, Jone Skjelbred, er tydelig på at Stavanger kommune tar selvkritikk i tilsynssaken. Kommunen går nå i gang med å finne tiltak som skal forhindre tilsvarende svikt i framtiden.

– Tilbakemeldingene så langt tyder på at vi må skape en forbedret praksis når det gjelder barnets beste vurderinger og medvirkning. Vi må også forbedre rutinene for dokumentasjon, internkontroll og rapportering til ledelsesnivået over barnevernstjenesten. Vi vil sette inn de tiltak som er nødvendige og følge nøye med for å sikre at de har ønsket effekt, forsikrer han ifølge pressemeldingen.

Stavanger kommune skal utarbeide en plan for oppfølging av statsforvalterens tilsynsrapport innen 12. april.

– Denne jobben skal vi i ledelsen i oppvekst og utdanning gjøre i samarbeid med barnevernstjenesten, opplyser Skjelbred.

Stavanger rådhus
Foto: Nyhetsspiller / NRK