Fulgte drømmen til Frankrike

Unni Eriksen fulgte den frankofile drømmen og ble fransklærer i Frankrike. Nå er hun ansvarlig for 20 norske elever som går på videregående skole i Lyon.

Unni Eriksen i Lyon

Unni Eriksen med elevene Lars Martin Knutson (til venstre), Anna Glæserud Samuelsen og Oda Amundsen.

Foto: Gisle Jørgensen

Unni Eriksen begynte som fransk- og norsklærer ved Lycée Edouard Herriot i Lyon 1. september, og har funnet seg veldig godt til rette.

– Jeg er både lærer og "mamma" for elevene, sier Unni Eriksen. Vanligvis er hun lærer ved Hetland videregående skole i Stavanger, men de neste to skoleårene skal hun ha ansvaret for de 20 norske elevene som går på den videregående skolen midt i Lyon sentrum.

– Først og fremst må jeg si at jeg er veldig frankofil. Jeg gjør dette for å lære mer om det franske språket og skolekulturen. Vi lærer mye om det norske med å være ute. I tillegg er Lyon en helt annerledes by enn Stavanger, sier Eriksen.

Kunne ikke fransk fra før

Lars Martin Knutson fra Lørenskog kunne ikke fransk før han kom til Lyon i høst for å starte i 1. klasse. Etter intensive fransktimer har han lært mye på kort tid.

– Det ble en brå overgang, men det har gått fint. Nå har jeg hatt fransk i to måneder og har lært latterlig fort.

Norske elever i Lyon

Mange av de norske elevene ved Lycée Edouard Herriot i Lyon stilte på Olympique Park Lyonnais for å heie på Avaldsnes i Champions league-kampen mot Lyon.

Foto: Gisle Jørgensen

Anne Glæserud Samuelsen fra Toten går andre året og bor i egen leilighet, i motsetning til førsteklassingene som bor på internat på skolen.

– Det er noe helt annet å sette seg på skolebenken i Frankrike enn i Norge. Egentlig så melder man seg på for alle tre årene, men fungerer det ikke kan en jo slutte. For meg var det absolutt ikke noe valg, det er ingen steder jeg heller vil være enn her i Lyon, sier Glæserud Samuelsen.

Skolehverdagen er nemlig helt annerledes enn i Norge.

– Elevene er på skolen helt fra åtte om morgenen til seks om ettermiddagen mange dager i uken. I tillegg har vi en del møter og aktiviteter etter skoletid. Elevene er rett og slett fantastiske, sier Unni Eriksen.