Stavanger Frp vil utrede «juridisk abort»

Stavanger Frp vil be landsmøtet utrede «juridisk abort», noe som vil gi mannen mulighet til å fraskrive seg alle rettigheter og plikter før barnet blir født.

barnehage generell

Frp i Stavanger mener «juridisk abort» kan være med på å sikre reell likestilling mellom kjønnene.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp skal ta stilling til resolusjonen på sitt landsmøte denne våren – om forslaget får flertall på Rogaland Frps fylkesårsmøte til helgen, skriver Stavanger Aftenblad.

Forslaget gir den biologiske faren muligheten til å avstå fra både rettigheter og plikter ved farskap.

– Vi vil sikre reell likestilling. I dag er det kun en part som gis rett til å bestemme om man kan bli foreldre, det vil vi gjøre noe med. Både menn og kvinner bør kunne frasi seg retten til å bli foreldre. I dag er det bare den ene parten som kan velge å avslutte et foreldreskap, sier Kristoffer Sivertsen, leder av Stavanger Frp til NRK.

– Ønsker å gi motvekt mot press

Han fremholder at forslaget kan bidra til å lette presset på kvinner om å ta abort.

– Mange menn bruker mye tid på å overtale kvinner til å ta abort, og det er ikke bra. Kvinnene blir utsatt for et utilbørlig press, og dette forslaget skal være en motvekt til dette presset, sier Sivertsen.

«Juridisk abort» er ikke en ordning i noe annet europeisk land. Begrepet ble innført i Danmark i 2000 av sosialøkonomen Henrik Platz, som hevder en innføring er nødvendig for å sikre likestilling mellom kvinner og menn.

– Vil redusere kvinnens innflytelse

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultetet i Oslo, Aslak Syse, har tidligere gitt argumentert mot «juridisk abort» i en kronikk i Aftenposten. Der skriver han at en slik ordning ikke vil bygge oppunder likestilling, men at tvert imot vil økt innflytelse til mannen med nødvendighet redusere kvinnens innflytelse tilsvarende.

– Han har rett i at kvinnen har en særegen rolle i fordi det er hun som bærer frem barnet, men det er et udatert syn der en ikke er villig til å se på dette på en ny måte, sier Sivertsen.

Lederen av Stavanger Frp legger vekt på at det kun er kvinnen som kan ta valget om fysisk abort.

– Likevel er spørsmålet om abort et av de likestillingsfeltene som står igjen der vi ønsker å gjøre noe. Dette handler om å gi begge kjønn rettigheter og dermed oppnår man likstilling, mener Sivertsen.

Han sier det finnes tilfeller der manen blir lurt inn i foreldreskap, og det er problematikk rundt prevensjon som ikke er hundre prosent sikker, derfor ønsker han å diskutere dette med nye liberale tanker.

– Jeg har fått positive reaksjoner fra kvinner i partiet og fra andre lokallag i Rogaland. Vi kommer ikke videre om vi ikke diskuterer vanskelige problemstillinger, avslutter Sivertsen