Hopp til innhold

Søker om å bli en del av Strand

Aksjonsgruppen i Forsand har sendt en søknad til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli en del av Strand kommune. Aksjonsgruppen har jobbet for en sammenslåing med Strand siden Forsand ble slått sammen med Sandnes i 2017.

NRK anbefaler