SKJERPET POLITIBEREDSKAP:

Politiet i Rogaland kaller inn personell fra ferie for å avløse de som nå er på jobb. Alt synlig politi skal også nå bære våpen.