Siktet for tvang mot mindreårig

Politiet har tatt ut en siktelse mot Helse Stavanger for bruk av tvang mot mindreårig ved klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Bakgrunnen er bruk av ulovlig tvang mot en pasient under 16 år i et halvt år for to år siden.