Hopp til innhold

Sandnes får enorme kraftinntekter

Sandnes kommune sine inntekter fra salg av konsesjonskraft blir trolig på 250 millioner kroner i år, mot en forventning i fjor på 30 millioner, skriver Aftenbladet.

Mye av inntektene går til å dekke inn de høye strømutgiftene i kommunale bygg, men Sandnes kan nå sette av 120 millioner kroner til å styrke egenfinansieringen ved investeringer.