Hopp til innhold

Samles til kamp for riksvei 13

Folk i Ryfylke mobiliserer nå til kamp på Facebook, for bedre vei langs Tysdalsvatnet.

tysdalsvatnet facebook tryggere vei
Foto: Lene Klovning Jørpeland / facebook / NRK

"Landsfader eller Landsforæder?" står det med store røde bokstaver under bilder av Jens Stoltenberg på Facebook-siden " Få tryggere vei langs Tysdalsvatnet i Ryfylke. "

Hele områdets befolkning har kjempet lenge for at sikkerheten på veistrekningen skal forbedres.

- Et liv har nå gått tapt. Det var totalt unødvendig. Vi har alle bare ventet på at noe slikt skulle skje, sier Jostein Storevik som har dannet denne gruppen.

Stor oppslutning

Det har vært allment kjent i mange år at veistrekningen langs Tysdalsstranda, riksveg 13, er farlig. Det har vært periodisk og veien har vært stengt flere ganger.

Se oversikt over hendelser langs veien senere i artikkelen

- Nå er nok snart alle som bruker denne veien med i facebook gruppen. Det er godt å ha et sted og samles, sier Storevik.

Storevik lagde gruppen i september 2009. Dagen før dødsfallet på strekningen var medlemstallet på 400, to dager etter er det nå oppe i 3000.

- Det er et utrolig engasjement rundt dette nå, men det er trist at det skulle måtte gå så langt før denne saken får oppmerksomhet, sier Storevik.

Demonstrerer på søndag

Søndag klokken tre stiller de til demonstrasjon ved Tysdalsstranda.

- Jeg oppfordrer alle i området til å stille opp å vise hvor viktig dette er for oss. Nå må politikerene gjøre noe, sier Jostein Storevik.

Raset ved Tysdalsvatnet krevde menneskeliv

Raset ved Tysdalsvatnet krevde menneskeliv tirsdag 9.mars

Foto: Lene Klovning Jørpeland / NRK

Hva har skjedd på strekningen?

August 2004:

Utredelse av veiutvidelsen av Riksveg 13 langs Tysdalsstranda starter. Forbedringsprosjektet skal være ferdig 1. mai 2005.

6.Mai 2005:

Front-mot-frontkollisjon mellom en trailer og er bergingsbil. Alle kom fra hendelsen uskadd.

Juli 2005:

Yrkessjåfører som kjører strekningen er ikke fornøyd med kvaliteten på veien, de frykter ulykker til vinteren. Les: Humpetitten på ny veg

Fjellside over rasområde på riksvei 13

Fjellside over rasområdet på riksveg 13

Foto: Lene Klovning Jørpeland / NRK

Oktober 2006:

Daværende ordfører i Hjelmeland, Terje Thornquist, etterlyser en reguleringsplan for rassikring langs strekningen. Les: Vil sikra mot ras

Mars 2007:

Politikarane i Stortinget sin Transport- og Kommunikasjonskomité kjører gjennom Hjelmeland og Strand. Thornquist orienterer dem om at tre strekninger på Tysdalsstranda er høyt prioritert for sikringstiltak i rassikringsrapporten i Region Vest. Les: Full fart til Tau

Desember 2009:

Like før jul gikk det et snøskred på riksvei 13 ved Tysdalsvatnet. Da var veien stengt i en lengre periode

Januar 2009:

- Det kan ikke brukes rasmidler fra Tysdalsstranda til å bygge ny vegtrasé via Sørskår til Årdal, sier Fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord til Strandbuen.

Januar 2009:

Ordfører i Hjelmeland, Bjørn Laugaland mener disse pengene bør brukes.

- Veistyresmaktene begynner å få hastverk med å gjøre noe på denne strekningen. Vi fryktar alvorlege ulykker, seier Laugaland til Strandbuen.

Det har gått både steinras og snøras på strekningen det siste halve året.

Februar 2009:

Regjeringen setter av 10 milliarder kroner ekstra i Norsk Transportplan de neste ti årene til rassikring av veistrekninger.

Ole Martin Hansen har selv opplev ras på nært hold

Ole Martin Hansen har selv opplevd ras på nært hod

Foto: Lene Klovning Jørpeland / NRK

Februar 2009:

Ole Martin Hansen var nær ved å bli tatt av ras.

- Jeg hørte buldring fra fjellsiden og stoppet bilen, forteller han til NRK Rogaland.


2.Mars 2010:

Et ras av snø og is bilen til Steffen Steinsland fra Tau. Steinsland og passasjer kom uskadd fra ulykken.

- Det er på tide at politikerne gjør noe med rassikringen langs Tysdalsstranda nå, sa Steinsland til Strandbuen.

Bil tatt av ras på riksvei 13

9.mars omkom en 69 år gammel mann etter et snøras på strekningen.

Foto: Lene Klovning Jørpeland / NRK

9.mars 2010:

Vegmester Kjell Johan Vigane i Mesta uttaler seg i Strandbuen om situasjonen i området. Han regner med at det kommer flere ras i området, men tror ikke de blir dramatiske.

9.mars 2010:

Snø og is raser ned fra fjellveggen ved Skreppeneset, og ut på riksvei 13. En bil ble truffet av store isblokker, og en 69 år gammel mann mistet livet

11.mars 2010:

Veien er fortsatt stengt. Veivesenet: Stor rasfare det neste døgnet

Vegvesenet undersøker onsdag rasstedet

Vegvesenet undersøkte rasstedet onsdag 10.mars

Foto: Lene Klovning Jørpeland / NRK

Hva har du opplevd på strekningen?