Ptil trekker pålegg til COSL

Petroleumstilsynet rekker tilbake pålegget de ga riggselskapet COSL etter dødsulykken på riggen COSL Innovator i desember. Ptil endrer rapporten og konklusjonen om at design og dimensjonering ikke var i henhold til regelverket, skriver Dagens Næringsliv.