Hopp til innhold

Private barnehager får dekket hele koronatapet – kommunale får resten

700 millioner kroner skulle dekke manglende foreldrebetaling i koronastengte barnehager. Nå har KS regnet ut at over 200 kommuner går i minus.

Veltet lekebil i barnehage

DYRT: Koronastengte barnehager i mars og april har kostet kommunene dyrt. Nå må mange revidere budsjettene og kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Kommunens økonomi skal dekke alt av tjenester, så vi må snu på hver en krone framover for å få dette til å gå opp, sier oppvekst- og kultursjef i Karmøy kommune, Bjørn Andersen.

Bjørn Andersen

MINUS: Karmøy kommune går 2,1 millioner kroner i minus og må gjøre en stor jobb for å få økonomien til å gå rundt.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Karmøy kommune har fått 8,3 millioner kroner i kompensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehager og SFO.

Når de private har fått utbetalt 100 prosent av sitt tap, sitter kommunen igjen med minus 2,1 millioner kroner.

Kommuner gjør nedskjæringer

– Dette er et stort paradoks. Mange kommuner sitter nå og reviderer budsjettene sine, og gjør nedskjæringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

URETTFERDIG: Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, mener fordelingen mellom kommuner er urettferdig. KS har vært i kontakt med mange kommuner som er urolige for økonomien framover.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

Fra 12. mars og i over en måned var barnehagene stengt. Regjeringen bevilget én milliard kroner i kompensasjon for manglende foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Fordelt feil mener KS

700 millioner har gått til barnehager og er fordelt til kommunene basert på kostnadsnøklene i inntektssystemet, og ikke det faktiske antall barn som går i barnehagene.

Basert på retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet, har de private barnehagene fått tilbakebetalt fullt tap etter søknad til sin kommune.

KS-beregninger viser at over 200 kommuner står igjen med røde tall når de har fått kompensasjon. NRK har vært i kontakt med flere av kommunene på KS' oversikt. De bekrefter at de går i minus.

Gram mener måten pengene er fordelt på, er feil.

– Fordelingen treffer ikke presist nok. Alle kommuner har hatt en forventning om at det er det faktiske tapet som skal kompenseres, men totalbeløpet er for lite og det er fordelt på en måte som gjør at mange taper på det, sier Gram.

Må snu alle kroner

Karmøy kommune har 2500 barnehagebarn fordelt på åtte kommunale og 23 private barnehager.

Hva synes du om fordelingen mellom private og kommunale barnehager?

– I utgangspunktet høres det urettferdig ut. Vi har et bærende prinsipp om at det skal være likebehandling, altså at de private skal få de samme vilkårene som de kommunale barnehagene. Men nå er det sånn det har blitt, og vi skal gjøre det vi kan for å få det til å gå rundt i kommunen, sier Bjørn Andersen.

Melby: – Kommunene er godt kompensert

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til NRK at det er viktig å huske på at milliarden til barnehage og SFO kun er en del av den samla kompensasjonen kommunene har fått i år.

Guri Melby

KAN IKKE SAMMENLIGNES: Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby (V) mener det ikke går an å sammenligne private og kommunale barnehager.

Foto: Berit Roald

– Dette er ikke et øremerka tilskudd man kan se isolert på. Det er en del av en totalpott på cirka 16,5 milliarder kroner til kommunesektoren. Da mener vi kommunene i sum er godt kompensert, sier Melby.

– Hvorfor skal private barnehager få full dekning og ikke de kommunale?

– I motsetning til de kommunale barnehagene er ikke de private del av en totalpott. Derfor har de fått en annen form for tilskudd, sier Melby.