Hopp til innhold

Politiet har rykket ut tre ganger på tre dager for å stenge bowlinghall

Lørdag, søndag og mandag har politiet i Haugesund rykket ut for å stenge Sheiken Bowling i Haugesund. Eieren nekter å etterkomme muntlige pålegg fra politiet.

Politiet har stengt ned Sheiken Bowling & Biljard tre ganger.

Politiet har stengt ned Sheiken Bowling & Biljard to ganger.

Foto: Privat

«Oppfordrer alle kunder å besøke Sheiken bowling for hyggelig sammenkomst innenfor regelverk! Pr nå er hallen åpen for alle! Velkommen til alle».

Dette skrev Sten Solberg, innehaveren av Sheiken Bowling – eller Haugesund Bowling og Biljard – på sin åpne Facebook-profil på ettermiddagen søndag 19. desember.

Da hadde allerede politiet i Haugesund vært i bowlinghallen og gitt muntlig pålegg om stenging dagen før.

Samme dag som meldingen ble lagt ut, rykket politiet igjen ut til bowlinghallen og ga pålegg om stenging igjen. På lørdag var det ifølge politiet 70 personer til stede i hallen. Dagen etter om lag 30, ifølge politiet.

– Vi fikk også melding mandag kveld om full aktivitet i hallen klokken 19.23. Vi kom til stedet og fikk kontakt med innehaveren. Da var det 6–7 personer i hallen. Innehaveren sa det var personalmøte, og sa nå at han forsto pålegget og forsto konsekvensen av å bryte det. Etter det hørte vi ikke noe mer, sier vaktsjef på Haugesund politistasjon Britt Jorunn Løvereide.

Men til NRK sier Solberg at han fortsatt er uenig i fremgangsmåten til politiet.

– Mitt hovedproblem i denne saken er at jeg enda ikke har mottatt noe skriftlig pålegg. Sånn sett kan jeg ikke kommentere offisielt. Jeg er uenig i at muntlige pålegg teller, sier han.

Denne meldingen la bowlinghallen ut på sine Facebook-sider på søndag

Denne meldingen la bowlinghallen ut på sine Facebook-sider på søndag.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Filmet politiet

Bowlinghallen i Haugesund har fått mye oppmerksomhet de siste dagene i sosiale medier.

På Solbergs Facebook-profil kan man se flere videoer fra hans møter med politiet de siste dagene. I flere av videoene er stemningen amper. Solberg ber om hjemmel for politiets pålegg, og ber dem flere ganger om å forlate bowlinghallen og hans eiendom.

I en av videoene ser det ut som Solberg er i ferd med å bli pågrepet, mens i en annen reagerer han på at en politimann bruker hans kontor for å ta en telefon.

Politiet på sin side viser til koronaforskriften og §14d som gir dem hjemmel til å gi innehaveren pålegg om stenging av bowlinghallen.

I paragrafen står det:

«Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt».

Bowlinghaller er altså ikke direkte nevnt her, men Helsedirektoratet utdyper på sine sider at «lignende» kan være:

  • gokartbaner
  • bowlinghaller
  • laserspill-virksomheter
  • escape-rooms

Flere av dem som har kommentert innleggene fra innehaveren viser til dette og mener Solberg bare må godta nedstenging fordi bowlinghallen regnes som en spillehall.

Han er imidlertid ikke enig i dette.

– Bowlinghallen er et idrettsanlegg. Det har jeg hevdet i 30 år. Grunnen til at denne saken oppstår, er fordi politiet definerer det som en spillehall. Det er jeg totalt uenig i.

Han sier bowlinghallen blir vasket forsvarlig og at kunder kan holde avstand til hverandre, men det hjelper ikke på at alle bowlinghaller som ikke brukes i idrettssammenheng skal være stengt, ifølge forskriften.

I klammeri med politiet

Sten Solberg i klammeri med politiet.

Foto: Privat

Ingen støtte fra Norges Bowlingforbund

Men eierens definering av idrett er imidlertid ikke Norges Bowlingforbund med på.

Først vil jeg si det er veldig uheldig. Vi har fått veldig tydelige signaler fra Idrettsforbundet og Kulturdepartementet, sier generalsekretær, Kirsten Wille.

Definisjon av idrettsanlegg og gjeldende unntak gjelder kun for toppidretten. I Norge er toppidrett definert som landslagsutøvere senior og aldersbestemte klasser. Per nå er det ingen fra Haugesund. Slipper man inn andre i bowlinghallen så er det ikke lenger et idrettsanlegg, men defineres som en spillehall.

Er dere enige i den definisjonen?

Ja. Vi har vært krystallklare på det, sier Wille.

Selv om det finnes unntak for toppidretten og idrett for barn med avstand, så har bowlingforbundet utsatt eller avlyst alle arrangementer som var planlagt. På sine hjemmesider viser Norges Bowlingforbund til definisjonene fra Kulturdepartementet. Der står det blant annet at hvis hallen skal regnes som et idrettsanlegg, kan det ikke være åpent for andre enn de som de driver organisert idrettsaktivitet.

57 haller i Norge er godkjent for konkurranseaktivitet i bowling.

Wille sier til NRK at hun har fått med seg saken som har oppstått i Haugesund.

Ja jeg har fått det med meg. Dette er ikke definert som toppidrett. Hallene drives av kommersielle eiere som vi ikke har noen innflytelse på utover vår konkurranseaktivitet.

Har du hørt om andre liknende tilfeller?

Nei. Etter det vi kjenner til har de andre fulgt lojalt opp om reglene, sier Wille.

Kirsten Wille

Kirsten Wille er generalsekretær i Norges Bowlingforbund.

Foto: Norges Bowlingforbund

Sten Solberg er forelagt kommentarene fra Norges Bowlingforbund. Han ønsker ikke kommentere dem utover å si seg uenig.

Innehaveren anmeldt, ifølge politiet

Politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Johan Mannes, sier til NRK at innehaveren er anmeldt etter nedstengingene i helga. Om han skal få bøter eller annen form for straffereaksjoner, avgjøres etter etterforskningen av saken som nå pågår.

– Han er har per nå status som mistenkt og vil eventuelt få status til siktet om det kommer en siktelse, sier Mannes.

Edgar Mannes

Edgar Johan Mannes er politistasjonssjef i Haugesund og sier at Sten Solberg har status som mistenkt.

Foto: Håkon Mannsåker

– Den normale reaksjonsformen er å bruke pålegg som støtter opp under beslutningene som er tatt i forhold til koronaforskriften. Denne type virksomheter skal være stengt. Det er opprettet saker etter de to tilfellene i helga, mens det er ikke opprettet sak på mandag.

– Er hjemmel for fysisk stenging av hallen eller pågripelse i en slik sak?

– Det er ikke vanlig at det går så langt og vi forventer at påleggene nå blir etterfulgt. Men satt på spissen, så er det hjemmel for pågripelse ved et pågående lovbrudd.

Mannes sier videre at politiet fremover kommer til å følge opp saken og følge med på om bowlinghallen holder stengt.

– Med den oppmerksomheten som er skapt rundt dette, så vil vi heretter følge med på om det blir drevet i henhold til regelverket.

– Hva tenker du om det som kommer frem i videoene som er delt i sosiale medier og politiets håndtering? I en av dem ser det ut som innehaveren er i ferd med å bli pågrepet...

– Jeg har ikke veldig lyst å kommentere det, men har merket meg at politifolkene opptrer korrekt og tålmodig i en ganske kverulerende situasjon. De får gitt pålegget. Vi har forståelse for at folk kan være uenige i regler, men å følge reglene er en del av samfunnskontrakten. Det er ikke gjennomført noen pågripelse, bare gitt pålegg om stenging fordi driften er i strid med forskriften, sier Mannes.

Sheiken Bowling

Det var tomt hos Sheiken Bowling og Biljard da NRK besøkte bowlinghallen tirsdag.

Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Vil ha skriftlighet

Sten Solberg er mener imidlertid at han ikke kan forholde seg til verken pålegg eller anmeldelse før han har fått det skriftlig fra politiet.

– Jeg kan ikke akseptere at dette kommer via media eller muntlig fra en politimann.

Solberg forklarer at nedstenging midt i høysesongen får store konsekvenser for ham. Han vet at han risikerer større bøter, men vil ta kampen.

– Hvorfor har du lagt ut videoer på Facebook av møtene med politiet?

– Det er ikke bare jeg som har lagt ut videoer, men også kunder og ansatte. Det er ikke ulovlig å filme eller legge det ut. Mitt formål med å gjøre det er å unngå å bli arrestert og kastet i kasjotten.

Kommentarar under Sten Solberg sine videoar

Folk reagerer på ulike måter i kommentarfeltet under Solberg sine videoer på Facebook av politiet i bowlinghallen hans.

Foto: Skjermbilete / Facebook

Folk reagerer på ulike måter i kommentarfeltet under Solberg sine videoer på Facebook av politiet i bowlinghallen hans.

Foto: Skjermbilete / Facebook

– Du mener politiet skal gi deg pålegg skriftlig for at du skal følge dem. Hvilken hjemmel har du for det?

– Det står i forvaltningsloven.

– Men i denne saken gjelder kanskje politiloven?

– Ja, det var det han politimannen også sa. Han henviste til §6 i politiloven. Jeg mener likevel at forvaltningslovens krav til skriftlighet gjelder i denne sammenhengen, sier Solberg.

– Vil du stenge bowlinghallen hvis du får pålegget skriftlig?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det blir en tenkt problemstilling.

Politilovens §6 gir politiet anledning til å gi pålegg som en del av regulerende eller forebyggende tiltak. Her står det ikke noe om formen pålegget skal komme i.

Forvaltningslovens § 23 sier imidlertid:

«Enkeltvedtak knyttet til stengning ved overhengende fare kan gjøres muntlig på tilsynstidspunktet. Den muntlige nektelsen må så snart som mulig følges opp med et skriftlig vedtak av tilsynsmyndigheten».

Det finnes ingen generelle unntak, bortsett fra når skriftlig oppfølging er særlig til byrde for forvaltningsorganet.

Gjelder dette for politiet?

I 2017 behandlet Sivilombudsmannen en bortvisningssak der politiet ikke hadde fulgt opp skriftlig i etterkant av et muntlig pålegg. I konklusjonen fra Sivilombudsmannen får politiet kritikk for manglende skriftlig underretning av vedtaket om pålegg i etterkant. I det minste burde politiet hatt en skriftlig nedtegnelse av vedtaket der de viktigste omstendighetene kom frem.

– Ikke krav

Men dette blir ikke gjeldende i denne saken mener politistasjonssjef Mannes.

– Her er det ikke fattet et enkeltvedtak. Vedtaket ligger i forskriften. Det er en lovoppfølging som foregår her. I og med at han har overtrådt den, så er det blitt skrevet anmeldelse to ganger. Det er han informert om, sier han.

Politiet henviser også til politilovens §5 om plikten til å følge politiets pålegg.

– I slike sammenhenger er det ikke krav til skriftlighet?

– Nei, ikke et sånt tilfelle. Dette er bare håndheving av gjeldende forskrift. Nå vurderer politiet i denne saken om det skal utarbeides et forelegg, sier Mannes.

Sheiken Bowling

Sheiken Bowling og Biljard i Haugesund.

Foto: Håkon Mannsåker / NRK