Hopp til innhold

Pelsdyr måtte avlives etter tilsyn

Mattilsynet har avdekket dårlig pelsdyrhold under et ikke-varslet tilsynsbesøk i Sandnes.

Pelsdyr

Under en uanmeldt visitt ved et pelsdyroppdrett i Sandnes fant Mattilsynet flere lovbrudd. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Det ble under et uanmeldt tilsynsbesøk i uke 25 gjort funn av døde dyr og dyr med alvorlige skader ved en pelsfarm i Sandnes.

– Vi fant mange dyr, og en god del av disse hadde store sår og skader som eieren ikke hadde behandlet, sier distriktssjef ved Mattilsynet i Midt-Rogaland, Odd-Ivar Berget.

– Viktig å følge opp næringen

Dyreholdet bar preg av dårlig tilsyn, ifølge Mattilsynet.

Mattilsynet gjorde hastevedtak om avliving av syv pelsdyrvalper. Det ble også fattet vedtak om at dehydrerte valper måtte få nødvendig oppfølging og behandling.

– Mattilsynet ser svært alvorlig på slike brudd på Dyrevelferdsloven. Det er skuffende og viser at det er viktig å følge opp næringen med tilsynsbesøk, sier Berget.

Vurderer politianmeldelse

Hva kan pelsdyreieren vente seg nå?

– I første omgang fikk han hastevedtak om å sørge for å ivareta dyrene. I tillegg mottok han en rekke vedtak om å utbedre forholdene i farmen. Vi vurderer nå om vi skal politianmelde, sier Berget.