Post- og teletilsynet overrasket over oppstyret

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet, er overrasket over debatten rundt Max Manus-piratsaken i Stavanger tingrett.

Aksel Hennie i "Max Manus".
Foto: Foto/Copyright: Erik Aavatsmark / Filmkameratene AS

Det var Post- og teletilsynet som skrev under på vedtaket som gjorde det mulig for Simonsen advokatfirma å kreve at Lyse skulle utlevere kundeinformasjon.

Tilsynet fritok nemlig Lyse fra den vanlige taushetsplikten, og dermed kunne advokatene ta saken til tingretten.

Overrasket over mye mas

- Vi hadde jo ventet at det skulle bli noe debatt om dette, siden det er et vanskelig tilfelle, sier direktør Willy Jensen. Men at det skulle bli så mye mas, spesielt i media, overrasker meg.

- Fornuftige journalister og fornuftige debattanter i kunne ihvertfall ha lest hva det var vi vedtok og ikke misforstått bevisst eller ubevisst slik mange har gjort, sier han.

- For få medier tar tak i saken

Nettsjef i Teknisk Ukeblad, Anders Brenna, er uenig.

- Jeg er skremt over at media omtrent ikke tar tak i saken i det hele tatt, sier han. Det er få medier som faktisk gjør sin jobb som den fjerde statsmakt, nå som de tre andre offisielle statsmaktene sover.

Tenkte gjennom konsekvensene

Selv om Jensen er overrasket over oppstyret, så står han bak vedtaket, og mener at de tenkte nøye gjennom konsekvensene.

- Vi reflekterte kraftig over konsekvensene, sier han. Vi presiserte både at vedtaket kun gjaldt i denne spesielle saken, og vi presiserte også at kundeinformasjonen ikke kunne utleveres uten at det forelå en rettskjennelse.

- Vil denne saken gjøre det lettere for dere å gjennomføre et lignende vedtak hvis en slik situasjon skulle dukke opp igjen, Jensen?

- Det vil jeg ikke spekulere i. Vi behandler hvert tilfelle for seg, og jeg vil presisere at også vi ville syns det hadde vært en fordel hvis det var politiet som fikk utlevert kundeinformasjonen, og ikke et privat advokatfirma.