Hopp til innhold

Oljeflak ved Borestranda

Det er oppdaga eit 300-400 meter langt oljeflak utanfor Borestranda. Ekspertar på forureining frå Klepp kommune og brannvesenet skal no vurdera kva dei skal gjera med flaket. Anten må det fjernast, eller så vil naturen rydde opp sjølv.

Oljesøl på Borestranda
Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK