Hopp til innhold

Ny videregående skole i Stavanger sentrum

Det store hullet i Sverdrups gate i Stavanger kan bli stedet for ny videregående skole i Stavanger. Tomten er en av fire tomter som er foreslått for ny videregående skole i sentrum. Etter planen skal skolen stå ferdig til skolestart i 2031, og ha plass til 1400 elever.

– Det er for liten plass på de videregående skolene som er i området, og vi leier også flere steder i dag. Derfor mener vi det er behov for ny videregående skole, sier fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

De andre tomtene som er foreslått ligger på Lagårdsveien, i Paradis og på Bekhuskaien.

Hvis det blir ny skole, blir Bergeland videregående skole lagt ned der den er i dag.

Saken skal opp i opplæringsutvalget 28. mai.

Hull i Tanke Svilands gate - bilde 2
Foto: Ole Andreas Bø / NRK