Nå skal dette rasområdet på E39 sikres

Geologer mener at det kan komme nye steinras på fylkesgrensa mellom Rogaland og Vest-Agder.

Område på E39 skal rassikres

Partiet steinraset kom fra må sikres, men ifølge vegvesenet er det ikke umiddelbar fare for nye ras.

Foto: Statens vegvesen

– Vi har hatt drone oppe på stedet der det raste, og er ikke i tvil om at dette området må sikres, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tor Oscar Walskaar.

Flere store steiner raste fra fjellsida og havna ned på E39 mellom Moi og Sira mandag kveld.

Steinblokk E39

Ifølge vegvesenet var det en stein på rundt 100 kilo som utløste raset på E39.

Foto: Lars Eie / NRK

Kort tid etterpå konkluderte vegvesenet med at det ikke var fare for at det kunne komme nye ras innen kort tid, og åpnet strekningen igjen.

Skal sikre de løse steinene

Nå har geologer undersøkt bildene fra dronen, og de mener at det er nødvendig med sikring.

– Når vi er oppe i høyden er det lettere å se hvor stor faren faktisk er, og det er ikke helt trygt med de steinene som ligger igjen. Likevel mener vi fortsatt at det ikke er noen umiddelbar fare, sier Walskaar.

Det er foreløpig uklart hvordan området skal rassikres. Ett alternativ er å feste steinene som er igjen med bolter. Et annet er å presse disse steinene ned fra fjellsida eller sprenge dem.

Rasfare E39 mellom Moi og Sira

En drone ble brukt for å sikre bilder av rasstedet på E39.

Foto: Statens vegvesen

Vurderer ikke ytterligere sikring

Hele veistrekningen mellom Sira og Tronvik er registrert som rasutsatt. Likevel er det bare det lille området der steinspranget kom, som skal sikres.

– Det er bare dette området vi nå har undersøkt, sier Walskaar.

Bør ikke rasfaren på hele strekningen nå vurderes på nytt?

– Det er gjort undersøkelser før, som konkluderer med at det er nødvendig med ny vei eller tunnel for å få det helt trygt, sier han.

Sikringen av rasområdet skal ifølge prosjektlederen være på plass innen et par måneder.

Rasfare E39 mellom Moi og Sira

Store deler av denne veistrekningen på E39 er rasutsatt.

Foto: Statens vegvesen