Hopp til innhold

Mye dyrket jord forsvinner

Rogaland omdisponerer mest matjord til utbyggingsformål i Norge. De siste 10 år er det omdisponert 12.000 dekar dyrket jord. Jordvernforeningen i Rogaland mener det bør settes en årlig øvre grense på 300 dekar dyrka jord pr. år.

Går i Snertingdal der kvinne trolig bel drept av ei ku
Foto: Geir Randby / NRK