Hopp til innhold

80 prosent av anabole steroider er hjemmelaget

80 prosent av beslagene av anabole steroider her i landet er hjemmeprodusert, mener politi og tollvesen.

Dop piller anabole steroider

Tollvesenet beslaglegger mindre ferdigproduserte anabole steroider, og mer produksjonsmateriell. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Dopbeslag. Illustrasjon / NRK

Bare for få år siden ble mesteparten av anabole steroider i Norge importert, men nå har dette endret seg.

Beslag som både politi og tollvesen har gjort viser at importen fra utlandet er kraftig redusert. Nå lager brukere og selgere sitt eget stoff.

– På våre kontroller har vi kommet over mye utstyr og mye virkestoff til produksjon av anabole sterioder. Vi har grunn til å tro at det skjer en vesentlig produksjon av dette stoffet her i Norge, sier kontorsjef i Tollvesenet, Valborg Bishop.

I følge Bishop sitter også Kripos, som analyserer beslagene, igjen med det samme inntrykket.

80 prosent hjemmelaget

– Når dette blir beslaglagt får jo Kripos prøver av dette. De sier at 80 prosent av det de får inn for analyse er hjemmeprodusert. Det bekrefter båre antagelser, sier Bishop.

Fra 2008 og frem til i dag har de tradisjonelle beslagene av dop til enkeltpersoner gjennom import fra utlandet gått kraftig ned. Nå består ofte beslagene av glass, etiketter, korker, og rene virkestoffer som testosteronpulver som skal brukes til produksjon, ompakking og videresalg av anabole steroider.

– Svært lønnsomt

Både politi og tollvesen mener det er kriminelle organiserte nettverk som står bak.

– Det kan virke som det er miljøer som har oppdaget at dette har en veldig høy fortjeneste. Det er lav risiko for å bli tatt, og lav strafferamme og de har funnet ut at det er et marked for dette i Norge, sier Bishop.

– Et enkelt regnestykke viser at ett kilo testosteronpulver rekker til produksjon av 200.000 tabletter. De kan selges for 5 kroner per tablett, og det blir en fortjeneste på en million kroner, sier Bishop.

Flere nyheter fra Rogaland