Hopp til innhold

– Ambulansebåten er viktig for Ryfylke

Lund kommune vil ikke være med å betale for fast ambulanse, og mister derfor sykebilen sin. Mens på Finnøy er det stor politisk enighet om at ambulansedrift må være et spleiselag mellom stat, helseforetak og kommune.

Ambulansebåt

Rygerdoktoren er både ambulansebåt og legekontor. Denne båten gir trygghet til innbyggerne i ryfylket.

Foto: Anders Fehn / NRK

Rygerdoktoren er både ambulansebåt og legekontor. Denne båten gir trygghet til innbyggerne i Ryfylke.

– Båten er et fantastisk tilbud for ryfylket. Det er en god båt, med flinke folk om bord, sier varaordfører i Finnøy, Jan Olav Runestad.

Runestad har sammen med resten av politikere i kommunen nærmest stått på barrikadene for å få lov til å være med Helse Stavanger på et spleiselag for ambulansebåten.

– Ambulansebåten er viktig for oss som øykommune. Vi ønsker at innbyggerne skal føle seg trygge døgnet rundt. Vi er villige til å betale, sier Runestad.

Ambulansebåt Ryfylket

Varaordfører i Finnøy, Jan Olav Runestad, mener Rygerdoktoren er et fantastisk tilbud.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mens det på Finnøy er stort engasjement for å beholde tjenesten, er det i Lund kommune nå bare dager før bygda står uten egen ambulanse.
For der mener både politikerne og kommunelegen at Helse Stavanger må ta kostnaden alene.

Fra nå av blir Lund og andre småkommuner som ikke vil spleise avhengige av at Helse Stavanger sørger for at det er ambulanser tilgjengelig i nabokommunene, selv når det er mange oppdrag samtidig.

En hverdag uten Rygerdoktoren ville ifølge Runestad vært et stort tilbakesteg.

– Det ville skapt en mer utrygg hverdag, folk hadde blitt mer engstelige, sier Runestad.