Hopp til innhold

Lovleg med besøk på sjukeheim

Stavanger opnar opp for at pasientar som er i stand til det frå i morgon kan ta i mot besøk utandørs. Alvorleg sjuke pasientar kan ta i mot besøk på rommet, men så lite som råd, fram til dei nasjonale retningslinjene er klare.