Voldelige elever sender lærere på selvforsvarskurs

Stadig flere lærere møter vold på skolen. Nå tar flere og flere kurs i selvforsvar for å føle seg tryggere på jobb.

Lærere på selvforsvarskurs

Instruktøren ved Kampsportinstituttet i Stavanger viser Torfinn Eide-Olufsen noen teknikker for hvordan en kan beskytte seg mot angrep.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Tore Salomonsen

Tore Salomonsen, daglig leder ved Kampsportinstituttet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Lærere kommer for å forsvare seg mot aggressive elever som utagerer på skolen, sier daglig leder ved Kampsportinstituttet i Stavanger, Tore Salomonsen.

Ifølge Salomonsen er det flere av lærerne som forteller om konkrete voldsepisoder med elever for å lære hvordan de skal beskytte seg selv.

– Det er elever som kaster ting, biter, slår og sparker. Det gjelder både barne-, ungdoms- og videregående skoler, sier Salomonsen.

Torfinn Eide-Olufsen er en av de som kommer for å lære selvforsvar etter å ha opplevd voldelige episoder på en skole han tidligere var lærer. Knivstikking var én av dem.

Torfinn Eide-Olufsen

Torfinn Eide-Olufsen.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Jeg har vært oppe i noen situasjoner hvor det hadde vært en fordel å kunnet noen selvforsvarsteknikker, sier han.

– Det å ty til vold vil man selvfølgelig unngå så langt det er mulig, men hvis en først står med et grep rundt halsen kan det være greit å kunne noen triks, mener Eide-Olufsen.

– Føre var

Salomonsen har inntrykk av at mange lærere frykter vold på skolen, og har behov for å lære selvforsvar.

– Det er mange lærere som føler at det er greit å være føre var. Det er klart at hvis lærerne får trusler i forkant, så begynner de jo å forberede seg litt. Hvis det gjør at de samtidig føler seg tryggere på jobb, er jo det en fordel både for læreren, eleven og skolen.

Lærere på selvforsvarskurs

Deltakerne på selvforsvarskurset fikk lære hvordan de kan uskadeliggjøre en angriper.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Selvforsvarskurs for lærere må ofte skreddersys, ettersom situasjonene må takles med aktsomhet.

– Her må man beskytte seg selv samtidig som man ivaretar eleven. Det er viktig at begge to kommer godt utav det.

Grepene man lærer her er derfor litt annerledes enn de mest tradisjonelle selvforsvarsteknikkene.

– Det er viktig å finne en finne en stødig posisjon. Det finnes ulike grep for å få kontroll over eleven, legge han eller hun ned og inntil seg. På denne måten er det minst fare for skader.

Selvforsvar på sykehus

Selvforsvarskursene på Kampsportinstituttet er for tiden fullbooket. I tillegg til vektere, fengselsbetjenter og ansatte i utelivsbransjen, har også sykehusansatte behov for selvforsvarskurs.

– Det er spesielt folk som jobber innenfor psykiatrien, med demente mennesker eller rusmisbrukere, som må beskytte seg selv. Disse kan gjerne utagere, og da er det greit å takle situasjonen på en profesjonell og human måte, fortsetter Salomonsen.

Det har tradisjonelt vært mest kvinner som har tatt disse selvforsvarskursene, men trenden ser ut til å ha snudd.

– Det er større sjanse for at menn blir overfalt på fritiden og utenom jobbsammenheng. På byen er det flere menn som havner i problemer enn kvinner.