Hopp til innhold

–Kurs for innvandrere kan hindre voldtekter

Venstre vil lære innvandrere om norske holdninger til kvinner og likestilling.

Utsatt for vold
Foto: Colourbox.no

Et holdningskurs for ikke- vestlige innvandrere, kan hindre voldtekter.

Det mener stortingsrepresentant for Venstre, Gunnar Kvassheim.

I fjor forslo det regjeringsoppnevnte voldtekstutvalget et slikt kurs, men etter det har ingenting skjedd, sier Kvassheim.

Det er behov for grensesetting for å få klargjort fra dag en hva som er norsk kultur når vi snakker om voldtekt og likestilling.

Gunnar Kvassheim, Venstre

- Jeg synes det forslaget som kom fra voldtektsutvalget om å ta med en avdeling om voldtekt og likestilling i introduksjonsprogrammet som legges opp for ikke-vestlige innvandrere er et godt forslag som bør følges opp, sier Kvassheim.

Innvadrere er overrepresenterte

Venstrerepresentanten utfordrer regjeringen til å følge opp denne delen av innstillingen fra voldtektsutvalget.

Innvandrere er kraftig overrepresentert blant de anmeldte voldtektsforbryterne de siste årene her i landet.
Kvassheim mener at et opplæringsprogram for nyankomne ikke-vestlige innvandrere kan stoppe voldtekter.

- Det er behov for en opplæring av dem som kommer slik at en får klarhet i hva som er lov og hva som er forbudt og hvilke holdninger en skal ha til kvinner. Det er behov for grensesetting for å få klargjort fra dag en hva som er norsk kultur når vi snakker om voldtekt og likestilling, sier Kvassheim.

Hva synes du om forslaget om "voldtektskurs" for ikke-vestlige innvandrere?