Hopp til innhold

Bare halvparten brukte blinklys – her er verstingene

Ungdomsskoleelever har målt blinklysbruken i rundkjøringer hos over 3000 bilister fordelt på ulike bilmerker. Under halvparten gjør det. – Latskap, sier politiet.

Rundkjøring

Ifølge Vegtrafikkloven er det påbudt å blinke ut av rundkjøringen. Det er derimot ingen regler når du skal inn i rundkjøringen.

Foto: Helge Hundeide / NRK

– Alle bilister burde jo bruke blinklys.

Det mener de tre elevene ved Øygard ungdomsskole i Sandnes Lotte Løset, Ida Gabrielsen og Jan Thomas Øverland.

Sammen med klassekameratene registrerte de over 3000 biler, som kjørte gjennom rundkjøringer i Sandnes. Og de er sjåførene av spesielt to bilmerker som peker seg ut som dårligere blinklysbrukere (se tabell lenger ned i artikkelen).

Samlet sett brukte kun 49 prosent av bilistene blinklys.

– Det er for lite, men overraskende? Nei, det er egentlig ikke det, mener Øverland.

Risikerer bot

For de resterende 51 prosentene, eller totalt 1566 bilistene, som elvene registrerte i undersøkelsen, kunne turen gjennom rundkjøringen endt med et forelegg på 2600 kroner.

– De tenker nok at det ikke har så mye å si om du bruker blinklys, sier elvene.

Lotte Løset, Ida Gabrielsen og Jan Thomas Øverland

De tre ungdomsskoleelevene ved Øygard ungdomsskole Lotte Løset, Ida Gabrielsen og Jan Thomas Øverland er ikke overrasket over manglende bruk av blinklys i rundkjøringer.

Foto: Helge Hundeide / NRK

Bakgrunnen for undersøkelsen var todelt. Lærene på skolen ønsket at elevene skulle bli mer bevisste når de selv skal ut i trafikken.

– Og så ønsket vi å sjekke ut om det stemmer at bilister ikke er flinke til å bruke blinklys. Den myten ble bekreftet, forteller lærer Jan Christian Wikse.

Ikke overrasket

Politiet er ikke overrasket over resultatene fra trafikktellingen til elevene ved Øygard ungdomsskole.

Georg Grødem

SKUFFET: – Dessverre er det ikke overraskende ... Det handler om dårlige rutiner og latskap, sier Georg Grødem i politiet om elevenes tall.

Foto: Einar Espeland/NRK

– Dessverre. Det handler om dårlige rutiner og latskap. Forskning viser at vi mennesker er egoister i trafikken, forteller trafikkansvarlig ved Sandnes politistasjon, Georg Grødem.

Ifølge Vegtrafikkloven er det påbudt å blinke ut av rundkjøringen. Det er derimot ingen regler når du skal inn i rundkjøringen.

– Vi ønsker at trafikantene skal blinke begge steder, og legge seg tydelig til den ene eller andre siden av veien. Det gir effektiv trafikkavvikling.

Dette er resultatet fra undersøkelsen

Bilmerke:

Bruker blinklys:

Bruker ikke blinklys:

Totalt biler pr. merke

Prosent bruker blinklys:

Prosent bruker ikke blinklys:

Audi

67

91

158

42 prosent

58 prosent

BMW

83

118

201

41 prosent

59 prosent

Volkswagen

256

272

528

48 prosent

52 prosent

Volvo

138

116

254

54 prosent

46 prosent

Mercedes

132

119

251

53 prosent

47 prosent

Tesla

33

34

67

49 prosent

51 prosent

Andre merker

817

816

1633

50 prosent

50 prosent

Totalt

1526

1566

3092

49 prosent

51 prosent

Grødem avviser ikke at politiet vil avholde kontroller i rundkjøringer fremover.

– Vi har ikke prioritert det til nå, men det kan godt være at vi kommer til å gjøre det. Det er skuffende at så mange lar være å bruke blinklys, sier han.

– Folk mangler selvinnsikt

John Arild Haugsgjerd

Trafikklærer John Arild Haugsgjerd mener folk mangler selvinnsikt i trafikken.

Foto: Helge Hundeide / NRK

Trafikklærer John Arild Haugsgjerd mener elvenes undersøkelse stemmer godt overens med virkeligheten.

– Det er kult at de har undersøkt dette! Folk mangler stort sett selvinnsikt når de kjører bil. De ser feilene alle andre gjør, men ikke sine egne. Det gjelder blant annet bruk av blinklys, sier han.

– Er bruk av blinklys en snakkis?

– Ja, det er det første vi trafikklærere blir spurt om i festlig lag. Det er mange som lurer på hvordan du skal blinke i rundkjøring. Men det er ikke så vanskelig. Du må bare gi tydelig tegn på hvor du skal, svarer han.

Video Rundkjøringer i '88

BEDRE FØR?: Da rundkjøringene var helt nye på 80-tallet stod det ikke så bra til verken med blinking eller vikeplikt. Ut fra denne videoen fra 1988 kan det tyde på at ting i alle fall har blitt litt bedre.