KRISETEAM I STAVANGER:

Det er ikke avklart om noen av de omkomne i helikopterulykken er fra Stavanger. Kommunen har likevel opprettet kriseteam. - Vi har samlet beredskapsledelsen i Stavanger kommune fordi situasjonen har noe uavklart med tanke på hvor de som var om bord er i fra. I tillegg har vi sørget for at psykososialt kriseteam er i beredskap, sier beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger.