Ikke nok varslingsanlegg til alle

Bare halvparten av innbyggerne i norske byer vil bli varslet dersom det oppstår en krisesituasjon.

Varslingsanlegg
Foto: Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har ikke bygd ut varslingssystemet sitt i samme takt som byene har vokst de siste 40 årene. Og Sivilforsvaret innrømmer at alt ikke er som det skal.

- Per i dag har vi anlegg som ikke står så korrekt som de burde ha gjort, sier ansvarlig for varslingssystemet i Sivilforsvaret, Anne Kristine Hansen.

Ingen fornying

I Eigersund ble det oppført to alarmannlegg rundt 1960, for å beskytte Egersund mot eventuelle angrep fra Sovjetuninonen. Anleggene ble satt opp på to skoler i hver sin ende av byen, og dekningen var ganske god.

Vagleleiren

Vagleleiren i Sandnes er et av stedene i Rogaland som har varslingsanlegg.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

På 48 år har bebyggelsen spredt seg til store byggefelt og mange nye skoler.

På Eigerøy ligger både den teknologiske, maritime og den tunge industrien. Rundt 4000 mennesker kan bli rammet av en giftsky eller annen trussel, skulle alarmen gå.?

- Vi hørte ingenting. Det synes vi er veldig merkelig. Eigerøy bør ha varslingsanlegg, sier rektor Jan Arild Helgheim ved Eigerøy skole.

Nok anlegg

Distriktssjef for Sivilforsvaret i Rogaland, Ole J Lunde har ingen forståelse for bekymringen til rektor Helgheim.

Ole J.Lunde

Distriktssjef for Sivilforsvaret i Rogaland Ole J. Lunde

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

- De gamle anleggene dekker de sterkest befolkede byområdene. Det er direktoratets vurdering at man ikke skal bygge ut nye anlegg selv om byene vokser ut til nye boligområder.

Men ansvarlig for varslingssystemet i Sivilforsvaret åpner døren på gløtt for at det kan bli flere anlegg.

- Kommuner har et ansvar overfor befolkningen som sådan i sine kommuner. Hvis kommunene kommer til Sivilfosvaret og sier de har behov for anlegg så ville vi se på det, sier Hansen