Hopp til innhold

Har lagt ut én million kroner for offentlig vei

Rune Lund hevder han nesten er konkurs på grunn av boligtomta han kjøpte for 11 år siden. Etter flere rettssaker og en politianmeldelse, ønsker han å advare andre som vil bygge selv.

Rune Lund med kona og dattera (1).

Rune Lund sammen med kona Solbra Skuladottir og dattera Lilja Vorsol Runedatter (1) på den offentlige snuplassen i oppkjørselen.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Hadde jeg visst det jeg nå vet, hadde jeg solgt tomta for lenge siden, sier Rune Lund.

Vi møter ham hjemme på Kolnes i Karmøy kommune. Her kjøpte Lund ei tomt i 2011. Han sier han da fikk vite av eiendomsmegler at tomta var uten heftelser. Det var den også.

Men en reguleringsplan fra 1993 krevde opparbeiding av ny, offentlig vei til tomta. I tillegg viste det seg at Lund måtte lage en offentlig snuplass i oppkjørselen. Den måtte han selv betale for. Og så skulle kommunen overta den gratis.

– Jeg føler meg totalt overkjørt av Karmøy kommune i denne saken, sier Lund.

Eiendomsmegleren som solgte tomta til Lund sier han så vidt husker salget for 11 år siden. Men han bekrefter at tomta var regulert til bolig.

– Det er kjøpers ansvar å sette seg inn i de gjeldende reguleringsplanene, sier megleren.

Han sier også det er vanlig at kommunen kan stille rekkefølgekrav når en skal bygge.

Karmøy kommune mener Lund burde visst om kravet til snuplass på eiendommen allerede før han kjøpte tomta, da det lå i den offentlige reguleringsplanen.

Han visste også at etablering av snuplassen var et vilkår for å kunne bygge på eiendommen, noe han også har signert på tilbake i 2012, sier areal- og byggesakssjef i Karmøy, Runar Lunde.

– Nesten konkurs

Huseier Lund fikk i 2012 godkjent planene for bygging av den offentlige veien til tomta si. Samtidig inngikk han en muntlig avtale med byggefirmaet Hellvik Hus om å dele kostnadene av veien. Hellvik Hus planla fem boliger på andre siden av veien. Men da veien var bygget, nektet Hellvik Hus å være med på spleiselaget. Saken havnet i retten. Hellvik Hus ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi vant den saken, men ble bare tilkjent litt over 300.000 kroner. Det dekket bare saksomkostningene våre. 700.000 måtte vi betale fra egen lomme, sier Lund.

Rune Lund ved den kommunale veien har bygget og betalt.

Rune Lund viser frem den kommunale veien han har fått bygget foran tomta si.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Han sier familien holdt på å gå konkurs.

– Hadde det ikke vært for at kona mistet faren og arvet penger, hadde vi ikke hatt råd til dette.

Kunne krevd penger for vei

Lund kunne ha krevd penger tilbake for veien. Det finnes en refusjonsordning for offentlig vei. Men denne ordningen må være på plass før første spadestikk tas.

– Det visste ikke vi. Ingen i kommunen fortalte oss om det, sier han.

Spurte du ikke om det fantes muligheter for å få noe av dette dekket, før du aksepterte å betale for hele veien?

– Jo, i 2012. Da fikk jeg til svar at det var privatrettslig. Det har jeg jo fått vite senere at var feil.

Karmøy kommune opplyser at de har hatt møter med Lund, men også den som sto oppført som ansvarlig søker. Altså fagpersonen Lund hyret inn for å hjelpe ham.

Det er vanskelig å etterkomme hva ansvarlig søker har videreformidlet til Lund, da det er ansvarlig søker sitt ansvar å påse at sin kunde blir opplyst, sier areal- og byggesakssjef Lunde.

NRK har vært i kontakt med fagansvarlig søker som ble hyret inn for å tegne og prosjektere veien. Han har ingen økonomisk ansvar for utbyggingen. Vedkommende oversendte informasjonen han fikk av Karmøy kommune.

Men Rune Lund hevder han ikke fikk den informasjonen før han hadde tatt første spadestikk.

Tapte kampen om snuplassen

I 2021 var Lund i retten igjen. Motpart var Karmøy kommune. Denne gangen dreide det seg om snuplassen i oppkjørselen til huset. Lund gikk til sak mot kommunen fordi de påla ham å utbedre oppkjørselen og legge asfalt.

Lund tapte. Og måtte betale kommunens omkostninger.

I dommen står det at snuplassen er «inntegnet på reguleringsplanen for området, som er fra 1993» Dommen slår også fast at Lund burde satt seg inn i den offentlige reguleringsplanen.

Merker i veien etter bossbilen som har tatt nedi på snuplassen.

Ifølge Rune Lund er dette merker i veien etter bossbilen som har tatt nedi på snuplassen. Han mener snuplassen i hagen er for bratt for store biler.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg så jo tegninger på nettet da jeg kjøpte tomta. Men eiendomsmegleren sa jeg ikke skulle bry meg om det fordi det dreide seg om Hellvik Hus sine planer, sier Lund.

Megleren avviser at han kan ha sagt dette.

– Vi har heller aldri hatt noen klager i etterkant fra kjøper, sier eiendomsmegleren.

Ifølge Karmøy kommune finnes det ingen andre steder snuplassen kan være.

Det hadde allerede vært ulykker i området som følge av manglende snuplass på veien. Det er derfor viktig for kommunen å få etablert en tilfredsstillende snuplass i området, sier areal- og byggesakssjefen.

Skylder penger – politianmeldt

Huseier Lund skylder ennå Karmøy kommune i underkant av 100.000 kroner for den asfalterte snuplassen i innkjørselen hans. I vår kom kommunen selv og asfalterte fordi Lund ikke hadde gjort det. Kommunen krever også å få denne delen av tomta gratis.

Regningen for asfalteringen på 99.124 kroner har han fått betalingsutsettelse på til ut september.

Den håper Lund han slipper å betale. I tillegg til ekstrakostnadene han har hatt gjennom årene.

– Og så ønsker vi at Karmøy kommune lager ny reguleringsplan og flytter snuplassen ut av tomta vår, sier han.

Lund ble politianmeldt av Karmøy kommune etter at kommunen kom for å asfaltere snuplassen i innkjørselen hans i mars i år. Han skal ha gått til angrep på en av folkene fra kommunen.

Rune Lund sier han handlet i selvforsvar, og hevder at kommunens folk hadde provosert ham ved å gå tett opp mot ansiktet hans.

– Jeg tok tak i jakkekragen hans for å få ham unna ansiktet mitt, noe som var forsvar fra min side. Det var ikke et fysisk angrep, og jeg slapp med en gang, sier Lund.

Saken er under etterforskning, og Lund har vært inne til avhør, opplyser politiet.

Advarer andre

Rune Lund ønsker mest av alt å advare andre som vurderer å bygge selv:

– Det er mange snubletråder når man er selvbygger. Jeg råder folk til å skaffe seg advokat før de vurdere å bygge.

Karmøy kommune mener de ikke har gjort noe galt i denne saken.

Runar Lunde, areal og byggesakssjef i Karmøy kommune

Runar Lunde er areal- og byggesakssjef i Karmøy kommune.

Foto: Guro Sandsgaard

Kommunen har gjort alt korrekt i henhold til gjeldende lovverk. Saken har blitt politisk behandlet og vært til behandling hos Statsforvalteren. I ettertid har saken vært gjennom rettsapparatet hvor Høyesterett til slutt avviste anken. Vi kan derfor ikke se at kommunen kunne gjort noe annerledes, sier Runar Lunde i kommunen.

Men skjønner du at han vil advare andre?

Ja, det er nok mange utbyggere som får seg en økonomisk overraskelse når de bygger selv. Det er mye å sette seg inn i.

Huseierne fraråder å bygge selv

Huseiernes Landsforbund (Huseierne) anbefaler ikke å være selvbygger med mindre du har satt deg veldig godt inn i lovverk og reguleringsplaner.

Dette er ikke noe man anbefaler hvis man ikke har gode forkunnskaper. Skal man gjøre alt selv, er det nesten ikke å anbefale med mindre man er i byggebransjen, sier advokat Anders Leisner.

Anders Leisner, advokat, Huseierne

Anders Leisner i Huseierne.

Foto: Huseierne

Han er leder for juridisk medlemsrådgivning i Huseierne.

Men hva er viktigst å huske på?

Man må passe på at tomta man skal bygge på er byggeklar. Og så må man påse at det ikke ligger heftelser i reguleringsplanen for tomta. Du må sette deg veldig godt inn i reguleringsplanen, sier Leisner.