Hopp til innhold

Haugesund må gjøre store kutt

Svikten i skatteinntektene fortsetter for Haugesund kommune. Kommunen ligger allerede nå ti millioner kroner bak budsjettet.

Haugesund rådhus

Haugesund kommune har i flere år vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon og politikerne har allerede bedt rådmannen finne innsparinger på 35 millioner kroner på årets budsjett.

Jo Inge Hagland, økonomisjef i Haugesund

Økonomisjef i Haugesund, Jo Inge Hagland, er bekymret over den økonomiske situasjonen i kommunen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Jeg er bekymret med tanke på at vi så tidlig på året ser at inntektene er lavere. Det gjør at vi i første kvartal må foreslå å justere budsjettet. Da vil vi prøve å få budsjettet i tråd med de reelle inntektene, som vi ser så langt, sier økonomisjef i Haugesund Jo Inge Hagland.

Han opplever nå at inntektene Haugesund kommune får gjennom skatteinntekter ikke står i stil med det de hadde forventet.

Kommer i tillegg til tidligere kutt

Ved utgangen av mars var svikten på 15 millioner kroner, men økte rammetilskudd gjør at kommunen bare ligger ti millioner kroner bak budsjettet. Rådmannen skal i løpet av våren legge fram en sparepakke på 35 millioner kroner for bystyret og skattesvikten kommer trolig til å få konsekvenser for denne.

– Vi følger nøye med på skatteutviklingen og inntektssiden nøye. Dersom det er behov for ytterligere justeringer, så må vi komme tilbake til det.

Haugesund kommune har i flere år vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon og politikerne har allerede bedt rådmannen finne innsparinger på 35 millioner kroner på årets budsjett. Selv om kommunen i år øker eiendomsskatten med 50 millioner kroner og får full effekt av fjorårets innsparinger, spørs det om kutt på 35 millioner kroner i år er nok.

– En del av tiltaka i 2014 hadde god effekt og vil bli videreført i 2015. Hvis inntektene framover fortsetter å gå nedover så må det foreslås nye tiltak for å få balanse mellom utgifter og inntekter.