– Meget alvorlig økonomisk situasjon

Regnskapet til Haugesund kommune viser et underskudd på 63,3 millioner kroner i fjor. Dermed må kommunen gjennom en ny runde med kraftige innsparingstiltak.

Haugesund rådhus

Haugesund kommune hadde i fjor et underskudd på 63,3 millioner kroner.

Underskuddet på 63,3 millioner kroner skyldes svakere skatteinngang, lavere rammetilskudd, mindre renteinntekter og høyere pensjonsutgifter enn forutsatt. Kommunens akkumulerte underskudd er nå 163,3 millioner kroner.

Må i gang med flere sparetiltak

Haugesund kommune innførte flere innsparingstiltak i fjor, noe som gjorde at merforbruket i enhetene ble redusert med 52 millioner kroner. Likevel var merforbuket i 2014 på 58,2 millioner kroner og dermed må det flere tiltak til.

Ole Bernt Thorbjørnsen

Ole Bernt Thorbjørnsen begynte som rådmann 1. januar 2015, og får en krevende jobb med å snu den økonomiske situasjonen til Haugesund kommune.

– Det er fortsatt utfordringer i driften. Ytterligere tiltak må gjennomføres på
kort sikt og på lang sikt for å oppnå balanse og nedbetale akkumulert gjeld, skriver Thorbjørnsen i en pressemelding.

– Alvorlig situasjon

Rådmannen understreker i pressemeldingen at han ser svært alvorlig på situasjonen. Regnskapsresultatet for 2014 viser at aktivitetsnivået er for høyt i forhold til de økonomiske rammebetingelsene som kommunen har.

– Dette innebærer at aktivitetsnivået må ytterligere ned i 2015 og i årene som kommer, skriver Thorbjørnsen.

Rådmannen har iverksatt innkjøpskontroll. Andre tiltak er at stillingsstoppen og bruken av stillingsbanken videreføres.