NRK Meny
Normal

Haugesund bruker mest penger på helse og omsorg

Haugesund kommune bruker dobbelt så mye penger per innbygger på rus, psykiatri, sosialhjelp og barnevern som sammenlignbare kommuner.

Haugesund rådhus

Haugesund sliter med store budsjettunderskudd. Samtidig bruker kommunen mer penger enn andre.

– Haugesund er et regionsenter, vi har kjent rusproblematikk, vi har høy arbeidsledighet, og vi har et høyt andel unge uføre, sier kommunaldirektør for helse og omsorg, Sissel Hynne.

Sissel Hynne

Sissel Hynne, kommunaldirektør for helse og omsorg i Haugesund kommune.

Foto: ROSA IREN VILLALOBOS / NRK

Hun mener dette er grunnen til at Haugesund ligger langt over landsgjennomsnittet i pengebruk på rus, psykiatri, sosialhjelp og barnevern. Dette samtidig som at kommunen sliter med store underskudd.

Mens Haugesund i fjor brukte nesten 1000 kroner per innbygger innen rus og psykiatri, brukte sammenlignbare kommuner rundt halvparten – og dette selv om Haugesund har fått økonomisk støtte fra fylke og stat for sin satsing på feltet. De sammenlignbare kommunene er i samme såkalte Kostra-gruppe, det vil si at de er sammenlignbare når det gjelder folkemengde, inntekter og utgifter.

Også utgiftene innen sosialhjelp og barnevern er langt høyere i Haugesund enn i resten av landet.

Trekker til Haugesund

I likhet med Hynne, trekker også gruppeleder i Haugesund Ap, Arne Christian Mohn, frem at mange fra andre kommuner trekker til Haugesund for å få hjelp.

– Vi har en regionfunksjon, men uten at vi får tilførsel av midler fra staten, sier han.

Mohn mener dette går ut over de mest krevende pasientene og brukerne. Samtidig innser han at utgiftene må ned.

– Utgiftene må ned

– Jeg tror at administrasjonen og rådmannen er enige i at vi må prøve få ned utgiftene – for vi har ikke råd til dette, sier han.

Kommunalsjef Hynne påpeker også at kommunen har høy arbeidsledighet og mange trygdede personer. Derfor er en rekke lavterskeltiltak satt i verk for å blant annet få folk bort fra sosialhjelp, og ut i arbeid.

– Dette er tiltak som vi har store forventninger til, sier hun.