HAR SIKRA SPOR ETTER INNBROT:

Det har vore eit innbrot på Vigrestad. Tjuvane har brote seg inn gjennom eit vindauge. Innbrotet skal ha skjedd ein gong mellom kl. 14:30 og 19:30 i dag. Ein Ipad er stolen. Politiet har sikra DNA og fotavtrykk.