NRK Meny
Innbrudd
Foto: GERARD BEZARD / PHOTOPQR/REPUBLIQUE DU CENTRE

INNBROTSBØLGJA I ROGALAND 2014

Oppsummert

Sidan slutten av oktober er det registrert meir enn 60 innbrot i Rogaland politidistrikt. Innbrota har lik karakter, og dei fleste har skjedd på Jæren. Politiet ser innbrota i samanheng og har oppretta ei eiga gruppe som jobbar med å klara opp i ugjerningane.

Rekordsal av bustadalarmar
Det har vore fleire innbrot på Jæren i helga. Her frå Vigrestad.