NRK Meny
Innbrudd
Foto: GERARD BEZARD / PHOTOPQR/REPUBLIQUE DU CENTRE

INNBROTSBØLGJA I ROGALAND 2014

Oppsummert

Sidan slutten av oktober er det registrert meir enn 60 innbrot i Rogaland politidistrikt. Innbrota har lik karakter, og dei fleste har skjedd på Jæren. Politiet ser innbrota i samanheng og har oppretta ei eiga gruppe som jobbar med å klara opp i ugjerningane.

  • VARETEKTSFENGSLA ETTER INNBROT:

    Fire austeuropearar blir varetektsfengsla i fire veker etter eit innbrot på Varhaug denne veka. Mennene blir òg sjekka opp mot dei mange innbrota i bustader den siste tida, men førebels har ikkje politiet haldepunkt for dette. Dei fire mennene ankar fengslingsavgjersla.

  • HAR SIKRA SPOR ETTER NYTT INNBROT:

    I går kveld kom det melding om nok eit innbrot i Rogaland politidistrikt, denne gongen i Malthaugstien i Hafrsfjord. Ein huseigar kom heim frå helgetur, og oppdaga at tjuvar hadde brote opp dører og vindauge. Det var stole sølvtøy. – Innbrotet har lik modus som alle dei andre innbrota den siste tida. Me har sikra oss spor og etterforskar saka vidare, seier operasjonsleiar Frank Roland.

  • HAR SIKRA SPOR ETTER INNBROT:

    Det har vore eit innbrot på Vigrestad. Tjuvane har brote seg inn gjennom eit vindauge. Innbrotet skal ha skjedd ein gong mellom kl. 14:30 og 19:30 i dag. Ein Ipad er stolen. Politiet har sikra DNA og fotavtrykk.

Rekordsal av bustadalarmar
Det har vore fleire innbrot på Jæren i helga. Her frå Vigrestad.