Hopp til innhold

Har halvert laksedød i oppdrettsanlegg

Laksedød i oppdrettsanlegg er en av de største utfordringene for næringa. Men dødeligheten kan halveres.

Milliardinvesteringer i landanlegg gjør at smålaksen kan vokse seg større og bli mer robust før den settes i sjøen. Se mer i TV-sendinga.

Laks i merd, Teistholmen oppdrettsanlegg, Grieg Seafood